Privacy Policy

Privacy Policy de Prijzenkast online shop.

Privacy statement
De Prijzenkast respecteert de privacy van de bezoekers van www.deprijzenkast.nl onder andere door naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.
De gegevens die worden verwerkt door De Prijzenkast, zijn de door u aan de Prijzenkast door middel van het invullen van het bestelformulier verstrekte gegevens inclusief adresgegevens. Tevens wordt door de Prijzenkast bijgehouden welke browser u gebruikt en via welke website u op  www.deprijzenkast.nl bent terechtgekomen.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de database van de Prijzenkast die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. De door u verstrekte gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en met het oog daarop aan derden ter beschikking worden gesteld. De Prijzenkast zal met uw toestemming de door u verstrekte persoonsgegevens opnemen in een klantenbestand om de Prijzenkast´s producten en diensten af te kunnen stemmen en om u hierover te informeren. De verwerking van uw persoonsgegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving hieromtrent.
Indien u meer informatie wenst met betrekking tot uw geregistreerde gegevens, deze gegevens wenst aan te vullen of verbeteren, kunt u hiertoe overgaan via www.deprijzenkast.nl of een schriftelijk verzoek indienen bij de Prijzenkast op onderstaand adres:
De Prijzenkast
Herengracht 114
1506 DW Zaandam
E-mail:info@deprijzenkast.nl
Telefoon: 06-33188222 (op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur)
KvK-nummer: 54283825
BTW-identificatienummer: NL002107299B16 (nieuw nummer per 1-1-2020)
Bankrelatie: NL62INGB0005439925

Tevens kunt u de Prijzenkast, schriftelijk of per e-mail verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. De Prijzenkast zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe, de gewenste informatie verstrekken, de gegevens verbeteren of aanvullen dan wel de gegevensverwerking staken cq verwijderen.